index_01

ninos3
60_kuran[1](1)
mekaabeginn
isl24
kuran[1]
pgallery-kaktus[1]

Ilahija me videoklip

pic_hasbi
pic_mother
pic_almuallim
pic_supplication
desing6[1]
desing7[1]
desing10[2]

Falja e namazit

me video

kuranii[1]
Iran,%2520dzamija%2520Sejh%2520Lutfullaha%2520u%2520Isfahanu[1]
Kartolina1[1]
kurani[1]

Gruja dhe Familja

slam_motahrek

Gruja dhe Familja Falenderimi i takon All-llahut, subhanehu ve teala, q d rgoi Muhamedin, sal-lallahu alejhi ve sel-lem, t na e m soj fen e vetme t pranuar tek All-llahu, xhel-le shanuhu, t na e m soj Islamin, q t gjykojm sipas tij. Fe q , si e zbritur n p rputhshm ri t plot me natyr n e njeriut, rregullon dhe udh heq me sistemin jet sor t njeriut, fe q cakton rregullat dhe ligjet q nga rregullimi shoq ror njer zor e gjer tek imt sirat e p rditshm ris son . Sigurisht se k tu b n pjes edhe nj hap tejet i rend sish m i besimtarit dhe besimtares n k t Bot , e kjo sht martesa, p r t cil n All-llahu, xhel-le shanuhu, n suren En-Nur thot : "Dhe martoni t pamartuarat ... ", e i D rguari na ka folur n shum hadithe t tij, e p r t cil n, do t tregojm disa nga shtjet dhe rregullat e saj. Feja islame e pranon dhe e deklaron prirjen e fuqishme reciproke t burrit dhe gruas ndaj nj ri tjetrit. Kjo prirje q rrjedh nga fitreja (natyra) njer zore, n vehte ka shum t mira si zhvillimi i brezit njer zor dhe zhvillimi i Bot s. Nuk mund t mendohet q nj njeri normal t'i shmanget k sa prirjeje, Nj nga shok t e t d rguarit, Sad b. Vekkasi thot : "Osman b. Mazumi kishte k rkuar leje nga i D rguari p r t hequr dor nga bota dhe gruaja, por i D rguari nuk i kishte dh n . Po ta kishte lejuar edhe ne vet do t tredheshim" (Buhari). Megjithat , sipas pik pamjes Islame prirjet p r marr dh nie intime, t rheq sia dhe mendimet q kan burri dhe gruaja p r nj ri tjetrin, nuk jan di ka e turpshme, e keqe dhe e sh mtuar, sigurisht n se kanalizohen n suazat e hallallit. Konteksti musliman e pranon njeriun ashtu si sht i krijuar, bashk me domosdoshm rit , nevojat dhe detyrimet e krijimit, nuk pretendon ta b j engjull duke e shmangur prej k tyre gj rave, nd rkoh q nuk e ul n nivelin e kafsh s duke ia zhvler suar nevojat e detyrueshme, nd rsa e drejton n synimin p r t'u lart suar tek All-llahu. P r k t ve ori t rheqin v mendjen porosit e t D rguarit ku ai, sal-lallahu alejhi ve sel-lem, thot : " nga t mirat e k saj bote m e bekuara sht nj grua e mir " (Muslimi). Ligj simi i martes s nga ana e Islamit nj herit n nkupton edhe urdh rimin dhe nxitjen e saj, prandaj besimtarit i ndalohet asketizmi sa i p rket martes s, pra t rrij beqar me q llim q t'i kushtoj rend si ibadetit dhe afrimit tek All-llahu, xhel-le shanuhu, n qoft se ka mund si martese, me q si pam kjo sht n kund rshtim me natyr n me t cil n All-llahu i Lart suar e krijoi njeriun. Transmeton Bejhekiu se Muhamedi, sal-lallahu alejhi ve sel-lem, ka then : "Me t v rtet All-llahu n vend t murg ris na ka dhuruar fen e drejt (t natyrshme) e t lart Islame", apo edhe thot : "Kush ka mund si q t martohet e s'martohet, ai s' sht i yni"(Taberaniu, Bejhekiu). E v rtet , k to fjal t bazuara n kuptimin e natyr s s v rtet t njeriut e q i p rgjigjen d shirave dhe pasioneve t tij, b jn q asnj person t mos e kap rcej kufirin e sjelljeve n shoq ri dhe t mos marr rrug n e devijuar q sht n kund rshtim me instiktin e tij, por ta ndjek sistemin burrimor dhe t drejt q ia jep besimtarit Islami. Lidhur me k t tregohet ky hadith i njohur: "Nj grup prej tre vetash erdh n te Pejgamberi, alejhis-selam, q t pyesin p r ibadetin e tij. Kur mor n vesht ata thane: sa pak! Nj ri prej tyre tha: "Un falem nat n pand rprer ". I dyti tha: "Un agj roj t r jet n". i treti tha: "Un s'martohem asnj her ". Kur erdhi i D rguari, alejhis-selam, tha: "Ju jeni ata q keni then k shtu? Vall-llahi, me t v rtet un i frik sohem m tep r Zotit dhe jam m i devotsh m se ju, por ndonj her agj roj e ndonj her jo, nat n falem dhe flej, edhe martohem. Ai q i largohet rrug s sime, s' sht i yni! "(Buhari, Muslim). Kjo ishte p r ata njer z q nga devotshm ria dhe friga se martesa do t'ua zvog loj pak, e jo se do t'ua ndal t r sht ibadetin, nuk duan t martohen, e mos t b jm fjal p r ata q k t e b jn nga epshi i tyre, q i largohen martes s p r shkak se i plot sojn nevojat e tyre n m nyra t ndaluara duke nd rruar partneret nj pas nj dhe duke planifikuar q kur t arrijn mosh n e pleq ris t martohen ashtu q t ken nj djal q t'i ruaj , e jo q t mos i kalojn kufijt e All-llahut, subhanehu ve teala, edhepse planet e tyre nuk dalin ashtu si i b jn . Ja disa nga rreziqet e shumta si pasoj e mosmartes s; rreziku trupor dhe sh ndet sor. Mosmartesa shpie gjer tek prostitucioni dhe s mundjet ngjit se vdekjeprur se si: sida, sifilizi, gonorea, papiloma e njeriut, s mundja e adoleshenc s s hershme etj. rreziku moralo-shpirt ror. Si rrjedhoj e mosmartes s paraqiten devijime t r nda morale dhe shpirt rore. K shtu kemi prostitucionin, pastaj homoseksualizmin, pedofilizmin e shum t tjera t k tij rangu, e tek k ta persona shtohet harresa, bie interesimi i tij p r aspekte tjera t jet s (ai sht indiferent ndaj tyre), ai b het barr dhe fatkeq si e shoq ris . K shtu kemi paraqitjen e disa dukurive si: rini rruga e, huligane e dh n pas epsheve, gjenerat e ngat ruar dhe e s mur n trup, moral, mendje dhe shpirt, tregtues pasionesh e instiktesh q merren me shitjen e femrave n sht pit publike, lokale t nat s ku femrat zvishen pa fije turpi para meshkujve, libra erotik , revista pornografike, filma t f lliqur, grupe hipik sh q u ngjasojn shtaz ve etj. Ndaj jo rast sisht ish kryetari sovjetik Nikita Hrush ov m 1962 deklaroi haptazi se ardhm ria e Rusis sht n rrezik, se rinia ruse nuk e ka t sigurt ardhm rin p r shkak se sht fundosur n amoralitet dhe e dh n pas pasioneve t shfrenuara si shkak i mosmartes s. N t njejt n koh ish presidenti amerikan Xhon Kenedi e deklaroi t nj jt n p r rinin amerikane, duke e em ruar k shtu: "rini e cila nuk martohej e k shtu onte nj jet t rregulluar, e paaft dhe e pand rgjegjshme ndaj shoq ris ". Francez ve t mundur n Luft n e Dyt Bot rore, marshali Peten ua t rhoqi v rejtjen k shtu: "O miq ne na shkat rroi d frimi! ". Pastaj vazhdoi: "Shqyrtoni mire gabimet tuaja dhe do t'i gjeni m t r nda. Ju s'desh t f mij , e braktis t jet n familjare. i shqelmuat vlerat e larta shpirt rore. Kudo k rkuat epshin " Ndaj historia tregon se popujt kan k rkuar rrug zgjidhje p r t'i uar t rinjt n martes me q llim q t mundin t vazhdojn ekzistenc n dhe bashk sin e tyre. N perandorin romake institucioni i familjes qe tronditur nga p rhapja e madhe e jet s beqare e t lir . P r k t shkak, sipas ligjeve q nxorri perandori Oktavijan Augusti, dokush ishte i detyruar t martohej sipas mund sive t veta dhe t martuarit q t b nin f mij . Kush nuk vepronte n p rputhje me k to urdh ra u n nshtrohej pasojave serioze e t r nda. 3- rreziqet tjera shoq rore. K to rreziqe k rc nojn familjen, k rc nojn t ardhmen e foshnjave dhe f mij ve t tjer , shkaktojn prishjen e jet s bashk shortore, nd rprejn lidhjet familjare. 4- rreziku ekonomik. Njer zit e pamartuar dhe t dh n pa epsheve shkaktojn r nien e ekonomis s popullit, edhe at : p r shkak t dob simit t forcave punuese, t uljes s prodhimtaris dhe p rdorimit t mjeteve t paligjshme. 5- rreziku fetar n k t dhe n bot n tjet r. Tekefundit, i pamartuari, ai q don t ngel beqar, dhe jo i devotsh m cil sohet me kat r veti q na i ka treguar Muhamedi, sal-lallahu alejhi ve sel-lem, i cili thot : "Ruhuni nga prostitucioni se ai p rmban kat r veti t k qija: ua nxin fytyr n, ua ndal rrizkun, e hidh ron All-llahun dhe shkakton d nim t p rhersh m n Xhehenem" (Taberaniu). E rreziku fetar te personi q b n prostitucion sht se atij i largohet besimi dhe se i dyfishohet d nimi n Dit n e Kijametit, si na ka treguar i d rguari i cili thot : "Ai q b n zina, nuk sht besimtar n koh n kur b n zina". (Buhari, Muslim). K to ishin disa nga rreziqet m t njohura, q vijn nga murg ria dhe beqaria, q d mtojn sh ndetin, familjen, moralin, shpirtin ekonomin , shoq rin dhe fen E at her cila sht rruga p r p rballimin e gjith k tyre? Padyshim kjo rrug sht martesa e hershme, sepse kur i riu t shoh se rruga sht e mbyllur p r amoralitet dhe jan fshir shenjat e saj, at her do ta kuptoj se s'ka rrug dalje tjet r p r k naqjen e epshit p rve me an t martes s legjitime, t cil n e ka ligj suar All-llahu, subhanehu ve teala, dhe e ka nxitur feja Islame, duke qen martesa e heshme nj prej ligjeve Islame si thot Muhamedi, sal-lallahu alejhi ve sel-lem, p r t rinjt : "O ju t rinj! Kush ka mund si p r martes le t martohet ! " (El-Xhema-ah) Gjithashtu edhe Kur'ani i Madh rish m e urdh ron Martes n. Thot All-llahu, xhel-le shanuhu, "Dhe martoni t pamartuarat (t pamartuarit) ". Ky urdh r n p rputhje me gjendjen dhe nevoj n p r martes t personit, shkall zohet nga farzi e m posht . (prej farz, vaxhib n synnet etj. sh.r.) E n porosit tjera t t D rguarit thuhet k shtu: "Me Martes n personat kan plot suar gjysm n e besimit, nd rsa gjysma tjet r sht respekti ndaj All-llahut. " apo "Martohuni q t shtoheni, se un do t mburrem me ju para popujve tjer . "(Bejhekiu, Abdurrezaku) T tregojm edhe se martesa dhe lindja e f mij ve ka qen edhe n tradit n e pejgamber ve, si na tregon i D rguari: "Kat r gj ra jan prej pun ve t pejgamber ve: k naja, parfumi, misvaku dhe martesa" (Tirmidhiu) Dhe v rtet t gjith t D rguarit jan martuar dhe kan pasur familje, p rfshir k tu edhe Muhamedin, sal-lallahu alejhi ve sel-lem, p rve Isait, alejhis-selam, i cili nuk sht martuar, por kur do t kthehet n Tok edhe ai do ta plot soj k t sunnet t pejgamber ve. Nd rkaq martesa ofron shum p rpar si dhe dobi, edhe at ; 1- shtimin, e me k t edhe ruajtjen e gjinis njer zore. Thot All-llahu, xhel-le shanuhu, n Kur'an: "O ju njer z! Kini frik Zotin tuaj q ju ka krijuar prej nj vete (njeriu) dhe nga ajo krijoi pal n (shoqen) e saj, e prej atyre dyve u shtuan shum burra e gra. "(En-Nisa, 1), dhe n Kur'an e gjejm edhe k t : "All-llahu krijoi p r ju bashk shorte nga vet lloji juaj, e prej bashk shorteve tuaja f mij e nipa. "(En-Nahl, 72). 2- ruajtjen e familjes. 3- shp timin e shoq ris nga prishja e moralit. 4- ndihm n e bashk short ve p r formimin e familjes. Me an t martes s bashk short t ndihmohen n formimin e familjes, n edukimin e f mij ve, n pun t e p rditshme gjat jet s, ku secili plot son pun n e tjetrit dhe secili i kryen obligimet q i ka ndaj bashk shortit, p r t cilat do t flasim inshaall-llah. 5- N sh rimin e shoq ris nga s mundjet e ndryshme t cil t i p rmend m. 6-n nxitjen e dashuris prind rore. Me an t martes s lind dashuria e madhe e prind rve ndaj f mj ve t tyre. Kjo shihet qart n ndikimin e madh q ka dashuria e prind rve te f mij t dhe n sukseset gjat p rkujdesjes, edukimit, shkollimit, ruajtjes s ineresave t tyre si dhe n p rpjekjet e tyre p r nj jet m t mir dhe ardhm ri me perspektive. qet simi shpirt ror i bashk short ve me nj ri tjetrin. V rtet , burri pas kryerjes s detyrave t r nda t p rditshme, kthehet n gjirin familjar dhe bashk me bashk shorten dhe f mij t i harron v shtir sit gjat dit s, duke akumuluar energji p r sfidat e s nes rmes, e posa risht vlen t p rmendet prehja shpirt rore q gruaja e gjen tek burri i saj. P r k t All-llahu, xhel-le shanuhu, thot : " ato jan prehje p r ju dhe ju jeni prehje p r to "(El-Bekare, 187) , dhe thot : "Edhe nj argument tjet r i tij sht se Ai, nga lloji juaj krijon bashk shorte q t gjeni prehje pran tyre dhe nd rmjet jush mbjell dashuri dhe m shir . Ky me t v rtet sht argument p r njer zit q meditojn "(Er-Rum, 21)

Fjalor1

Fjalor AllahAllahu eshte Zoti dhe Krijuesi i Universit, Meshiruesi, i Gjithedituri, Mbrojtesi, i Madheruari, Furnizuesi, qe degjon e sheh do gje, i Pari, i Fundit dhe i Perjetshem. Ne Kur'ani permenden 99 emrat e bukur te Allahut te cilat shprehin cilesite Tij permes te cilave Muslimanet mund te kuptojne dhe njohin Ate. Abdes Nje lloj pastrimi qe duhet bere para se dikush falet ose para se te lexoje Kur'an. EzanThirrja para kohes se faljes quhet Ezan. Personi i cili therret Ezanin quhet Mu'ezin. Muezini therrer Ezanin pese here ne dite kur Muslimanet falin namazin e tyre. Ezani ka disa fjale dhe shprehje specifike qe recitohen me ze te larte ne gjuhen Arabe qe te lajmeroje njerezit se koha per t'u falur erdhi. Es-selamu AlejkumKjo eshte pershendetja e Muslimaneve kur takojne njeri tjetrin. Kuptimi i te ciles eshte "Paqja qofte mbi ju!" Kjo pershendetje mund te ndeshet edhe ne keto forma: "Es-selamu Alejkum ue Rahmetullah" qe do te thote "Paqja dhe Meshira e Allahut qofte mbi ju"; ose "Es-selamu Alejkum ue Rahmetullahi ue Berekatuhu", e cila perkthehet "Paqja, Meshira dhe Bekimi i Allahut qofte mbi ju!" BismilahDo te thote "Ne emer te Allahut". Me kete shprehje Muslimani fillon aktivitetet e tij ditore, leximin e Kur'anit, etj. Forma e gjate e shprehjes eshte "Bismilahir rahmanir rahim" qe do te thote "Ne emer te Allahut, Meshiruesit, Meshireberesit".Da'uaKuptimi i kesaj fjale eshte "Te ftosh te tjeret ne Islam". DhikerPermendja e Allahut DuaNje lutje/ kerkese drejtuar Allahut xh.sh. DynjaKjo bote ku jetojme aktualisht, ose jeta ne kete bote, ndryshe nga Ahireti - Jeta tjeter. FarzDicka ose nje veprim qe eshte i detyrueshem per nje Musliman, si psh namazi 5 here ne dite, etj. Fat'uaOpinion ligjor qe ka lidhje me Ligjin Islam. HaramE ndaluar: Dicka ose nje veprim qe eshte i ndaluar per t'u bere nga Muslimanet. HadithTransmetimet e thenieve dhe traditat e Profetit Muhammed (as) ose cka ai deshmoi dhe aprovoi quhen Hadith. Keto perfshijne shpjegime, interpretime, ose shembuj te jetes se Profetit as. Disa nga mbledhesit me te njohur te Hadithit jane Imam Bukhari, Imam Nasa'i, Imam Ebu Daud, Imam Tirmidhiu, etj. Hadith Kudsi jane hadithe te cilat Profeti tha cfate Allahu thote. Kuptimi i ketyre haditheve i zbriten Profetit as. por ai i tha me fjalet e veta, ndryshe nga Kur'ani qe eshte fjale e Allahut te Madheruar te cilen Profeti e percolli ashtu sic iu zbrit atij. HallallDicka qe eshte e lejuar dhe e ligjshme ne Islam. Hixhrado te thote migrim. Hixhra lidhet me migrimin e Profetit nga Meka ne Medine, i cili ndodhi ne vitin e 12 te misionit te tij (viti 622 e.s.). Ky migrim shenon edhe fillimin e kalendarit te Muslimaneve. ImamImami eshte nje udheheqes fetar. do njeri qe prin gjate nje namazi njerezit quhet Imam. ImanBesimi tek Allahu xh.sh. In sha'AllahKur njeriu planifikon per te ardhmen, kur premton dicka, kur ben nje betim dhe kur merr vendime, ai i ben keto me lejen dhe deshiren e Allahut. Per kete shkak, Muslimani ndjek udhezimin Kuranor duke thene "Insha'Allah". Kuptimi i kesaj thenieje eshte "Ne dashte Allahu". IslamEshte nje fjale e gjuhes Arabe e cila rrjedh nga fjala ' paqe' dhe ne kontekstin fetar do te thote bindje dhe besnikeri ndaj Allahut - Krijuesit te Universit. Islami eshte feja e paqes, meshires dhe faljes. Eshte nje fe universale per gjithe njerezimin pavaresisht nga raca, kombesia, gjuha, apo pozita shoqerore. Islami eshte feja te cilen All-llahu (xh.sh) ia shpalli njerezimit nepermjet Te Derguarit te vet, Muhammedit (a.s). Islam do te thote perkushtim i plote ndaj All-llahut (xh.sh). ShariahLigji Islam ShehadetiDeklarimi i besimit. Nje person duhet te recitoje Shehadetin kur pranon fene Islame. Shehadeti ne Islam eshte: "Deshmoj se nuk ka zot tjeter pervec Allahut dhe deshmoj se Muhamedi eshte i Derguari i Tij." ShirkT'i besh partnere Allahut, dmth ne adhurimin ndaj tij te shoqerosh zota te tjere. Ky eshte nje nga mekatet me te renda dhe nuk do te falet. Shirk mund te jete nje objekt ose nje person i ngritur ne nivel me te larte se Allahu. SureEshte nje kapitull ne Kur'an. Gjithsej jane 114 sure ne Kur'an. XhilbabNje veshje e gjere per grate, e cila nuk tregon vijat e trupit. XhihadEshte nje fjale e gjuhes arabe qe nenkupton perpjekje, mundim dhe lufte ne emer te Allahut per mbrojtjen e jetes, tokes dhe fese. Xhihad nuk do te thote lufte per t' i detyruar te tjeret ne fene Islame, pasi ne Kur'an eshte nje ajet teper i qarte qe thote: "Nuk ka dhune ne fe." (Kur'an, 2:256) Xhihadi nuk eshte vetem nje lufte per t'u mbrojtur ndaj sulmit te dikujt, por edhe lufte kunder regjimit te padrejte. Ne qofte se nje regjim i tille ekziston, atehere lufta drejtohet ndaj liderve te regjimit dhe jo njerezve te atij vendi. Njerezit duhet te lirohen nga regjimet e padrejta. Jo vetem ne paqe por edhe ne lufte Islami e ndalon terrorizmin, grabitjen dhe keqtrajtimin e civileve. Gjate luftes Islami e ndalon demet ndaj civileve, grave, femijeve, pleqve, dhe njerezve te fese si prifti apo rabai, si dhe ndalohet te presesh pemet dhe te shkaterrosh banesat e civileve. ZekatZekati bazohet ne nje nga principet me te rendesishme te Islamit: te gjithe gjerat i perkasin Allahut dhe se pasuria i eshte dhene njeriut ne mirebesim. Zekati, apo dhenie bamiresie, 'pastron' pasurine duke dhene nje pjese te saj per ata qe kane nevoje.

 

[Menya kryesore] [Sheriati islam] [Gruja dhe familja (Fjalor)] [Burimi i moralit të lart] [Ebu Bekir Es-Siddik: Hbu Hanifja] [Gusli] [Zekati] [Namazi] [Ramazani] [Gruaja ne Islam] [Çfare te themi kur...?] [Agjërimi]