index_01

ninos3
60_kuran[1](1)
mekaabeginn
isl24
kuran[1]
pgallery-kaktus[1]

Ilahija me videoklip

pic_hasbi
pic_mother
pic_almuallim
pic_supplication
desing6[1]
desing7[1]
desing10[2]

Falja e namazit

me video

kuranii[1]
Iran,%2520dzamija%2520Sejh%2520Lutfullaha%2520u%2520Isfahanu[1]
Kartolina1[1]
kurani[1]

Gusli

Definicioni: Të larët e trupit nga xhunubi, hajdi dhe nifasi (menstruacionet) quhet "gusul". All-llahu xh.sh. e ka bërë të mundur që çdo njeri kur të arrijë në moshën madhore, me disa shenja ta kuptojë se ky njeri është i ngarkuar me detyra (obligime) fetare.

Tek meshkujt: kur i rriu arrinë moshën 15 vjeçare, ndodh edhe më parë, në disa raste nga organi i urinës fillon t`i dalë një ujë i bardhë i cili quhet spermë, e me këtë shenjë kuptohet se ky ka hyrë në moshën madhore (bylyg).

Tek femrat: kur femra i mbush 13 vjet, por mund edhe më parë kjo mvaret nga kushtet klimatike në të cilën jeton, sepse në vendet e nxehta shenjat e pjekurisë, fillojnë të duken edhe më herët. Nga organi i urinës së femrës fillon tì rrjedhë një lloj gjaku që quhet hajd (menstruacion). Në rastet e posapërmendura meshkujt ose femrat konsiderohen të papastërta.

SHKAQET TË CILA LARJEN E TRUPIT E BËJN FARZ

 • Polucioni pas ëndërrimeve të cilat shkaktojnë shpërthimin e spermës, dhe nga kjo hetohet gjurmë në rroba ose shtroje, dhe nga qitja e spermës pas ngacmimit të epsheve.
 • Pas përfundimit të hajzit dhe nifasit.
 • Pas çdo kënaqësie seksuale (me ejakulacion ose pa të).
 • FARZET E GUSLIT
  • Të shpërlarit e gojës.
  • Të shpërlarit e hundës.
  • Të larit e tërë trupit, deri sa të mos mbetet edhe pjesa më e vogël e lëkurës pa larë.
 • SUNNETET E GUSLIT
  • Nijeti (vendosja) për të larë trupin nga xhunubi.
  • Të përmendurit Zotin në fillim.
  • Të mënjanohet ndyrësia nga trupi, para se të filoj të lajë tërë trupin.
  • Të meret abdest para larjes së trupit.
  • Të fërkohet trupi gjatë larjes.
  • Të fillohet larja prej kresë, anën e djathtë, pastaj të majtën.
  • Tri herë të lahet trupi në tërësi.
 • KUR NJERIU ËSHTË I PAPASTËR (xhunub) E KA TË NDALUAR:
  • Faljen e namazit.
  • Leximin e Kur'anit.
  • Hyrjen në xhami.
  • Tavafin rreth Qabes.
 • HAJDI-NIFASI-ISTIHADA
 • Këto janë dukuri të veçanta që i përkasin gjinisë femërore, të cilat janë të lidhura me funksionet e organeve trupore të tyre.

  HAJDI (Menstruacioni): është dukuri periodike e femrave të moshës madhore, kur nga mitra fillon të rrjedhë gjak, gjat ditëve të caktuara. Zakonisht kjo rrjedhje e gjakut zgjat 3 ditë deri në 10 ditë.

  NIFASI: I përngjan hajdit, që te femra paraqitet pas lindjes së fëmijës. Nifas mund të mos ketë femra fare, e më së shumti nifasi zgjatë 40 ditë, në qoftë se vazhdon rrjedhja mbi 40 ditë, ajo nuk është më nifas por është istihada. Nuk konsiderohet gruaja e pastër përderisa të jetë me hajd ose me nifas. Në këtë gjendje femra nuk mund të falet e as të agjërojë.

  ISTIHADA: Quhet rrjedhja e gjakut te femra jashtë periodës së hajdit dhe nifasit. Në këtë gjendje femra konsiderohet e pastër, ka të drejtë ti kryej të gjitha obligimet fetare.

   

  nh7
  [Menya kryesore] [Sheriati islam] [Gruja dhe familja (Fjalor)] [Ebu Bekir Es-Siddik: Hbu Hanifja] [Gusli] [Abdesi] [Fotogalerie] [Zekati] [Namazi] [Ramazani] [Gruaja ne Islam] [Çfare te themi kur...?] [Agjërimi]