index_01

ninos3
60_kuran[1](1)
mekaabeginn
isl24
kuran[1]
pgallery-kaktus[1]

Ilahija me videoklip

pic_hasbi
pic_mother
pic_almuallim
pic_supplication
desing6[1]
desing7[1]
desing10[2]

Falja e namazit

me video

kuranii[1]
Iran,%2520dzamija%2520Sejh%2520Lutfullaha%2520u%2520Isfahanu[1]
Kartolina1[1]
kurani[1]

Zekati

slam_motahrek

Sharti i katërt islam është: njëher në vjet një pjesë të caktuar të pasurisë të jepet në emër të zekatit.

Zekatin e kanë për detyr ta japin ata muslimanë dhe muslimane, pasuria e të cilëve ka arritur sasinë e nisabit në arë apo argjend. Kurse vlera e nisabit është 91 gram ari apo 641 gram argjend. Kjo vlerë duhet të jetë pronë e të obliguarit tërë vitin apo së paku pronë e tij të jetë në fillim apo në mabrim të vitit.

Në nisab numërohet: ari, argjendi, apratë, malli i tregtarë, stolitë e ndryshem, (pos margaritarëve) dhe kafshët që kullosin më tepër se gjashtë muaj. Mirëpo në nisab nuk numërohet pasuria e cila njihet si pasuri e patundëshme si psh: shtëpia për banim me tërë mobilet e nevojshme, kafshët që shërbejnë për punë, toka që punohet, mjetet e ndryshme për punimin e tokës, pastaj mjetet për kryerjen e shërbimeve të zanateve, librat e profesionale dh etë ndryshme.

Zekati zakonisht jepet në ramazan, sepse atëher zemrat e njerzëve janë më të buta dhe më bujare. Të jepet pjesa e katërdhjet, kjo është 2,5 % në para apo në mall të varfurve musliman. Zekati në rend të parë jepet për nevojat e Bashkësis Islame, sepse për këtë qëllim është dhënë edhe në kohën e Muhammedit a.s.

Mirëpo zekati nuk mund ti jepet bashkëshortit apo bashkëshortës e as farefisit në vijen vertikale, sepse janë të detyruar të mbajnë njëri-tjetrin.

LLIMI I ZEKATIT

Me dhënien e zekatit arrijmë t'iu ndihmojmë të varfërve dhe kështu arrijmë kënaqësin dhe mëshirën e Zotit xh.sh., pastrojmë zemrat nga kopracia dhe mësohemi në bujari, pastrojmë pasurinë tonë nga haku i huaj, i ndihmojmë Bashkësis islame dhe në vepër tregojmë se kujdesohemi për nevojat e saja.

Për këtë Muhammedi a.s. ka thënë:

>>S'ka vend në mesin tonë ai i cili nuk kujdeset për nevojat e bashkësis së vet!<< (Men lem jehtemme bi umuril muslimine, fe lejse minna!).

 

[Menya kryesore] [Sheriati islam] [Gruja dhe familja (Fjalor)] [Ebu Bekir Es-Siddik: Hbu Hanifja] [Gusli] [Zekati] [Namazi] [Ramazani] [Gruaja ne Islam] [Çfare te themi kur...?] [Agjërimi]